Bestyrelsen:

Formand (på valg i lige år): Lasse Tranegaard Sukstorf
 
Næstformand (på valg i ulige år): Peter Sølund Burkal

Kasserer (på valg i ulige år): Jørgen Couneau Rasmussen

Sekretær (på valg i lige år): Gitte Poulsen

Bestyrelsesmedlem (på valg i lige år): Thomas Grenaae

Bestyrelsesmedlem (på valg i ulige år): Lars Olsen

Bestyrelsesmedlem (på valg i ulige år): Svend Thorsen

Suppleant (valgt for 1 år af gangen): Bo Olsen

Suppleant (valgt for 1 år af gangen): Tove Smidt
 
Suppleant (valgt for 1 år af gangen): Ata Maria Reinert

Bilagskontrollant (valgt for 1 år af gangen): Bent Larsen

Bilagskontrollant (valgt for 1 år af gangen): Per Huniche

Bilagskontrollant (valgt for 1 år af gangen): Svend Jørgen Thomsen